Høyres Studentforening i Trondheim

Vi jobber for tiden med å lage en ny nettside. Dersom du ønsker å se arrangementer eller komme i kontakt med oss, så kan du besøke Facebooksiden vår ved å trykke her. Du kan også kontakte oss via mail på adressen hoyrestudenttrondheim@gmail.com.
Høyres Studenterforening i Trondheim er en politisk studentorganisasjon. Vi ønsker å ta politiske debatter som i første rekke fenger studenter. Med det mener vi debatter som kan ta opp litt mer enn de trivielle sakene som politikken til daglig tar tak i. Dette gjelder kanskje spesielt temaer innen ideologi og politisk filosofi. I tillegg er politikk som angår studenter i høyeste grad aktuelt for organisasjonens debatter. Som en del av debatten rundt politikken som angår studenter vil vi forsøke å sette et samfunns politikk i helhet foran interessegruppers grådighet. Vi mener det er i et samfunnsmessig helhetssyn all politikk må forstås og skapes!