Mann på en byggeplass.

Arbeid, aktivitet og omstilling

I en utfordrende tid for Norge er det viktig at landet vårt styres trygt. Vi må ha en politikk som bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling. Det leverer de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. I 2016 gjennomfører vi både nødvendige investeringer og nødvendig vedlikehold og vi bedrer forutsetningene for å opprettholde og skape Les mer omArbeid, aktivitet og omstilling[…]