15. oktober 2013

Slipp engasjerte studenter til!

Ved de siste valgene har valgdeltagelsen blant de under 30 vært betydelig lavere enn blant andre aldersgrupper. Dette blir sett som et betydelig demokratisk problem, og noe mange aktører har vært seg bevisst. Mange uttrykker at de føler politikken som virkelighetsfjern og at man ikke har muligheten til å gjøre en forskjell. Dette er en trend som også gir utslag på muligheten for å rekruttere unge til folkevalgte verv. Mange aktører tar dette på alvor, og det settes inn tiltak særlig rettet mot elever i videregående skole. I Sør-Trøndelag har for eksempel fylkestinget bestemt at skoler ikke kan nekte de politiske ungdomspartiene å besøke de offentlige skolene.

Tradisjonelt har universiteter og høyskoler vært sentra for politisk aktivitet og utvikling av fremtidig politikk. Studentersamfundene som tidligere var store og betydningsfulle debattarenaer, er i dag omtrent blottet for politisk aktivitet. Ofte opplever de politiske studentorganisasjonene at det blir vanskeligere å slippe til på utdanningsinstitusjonene. Offentlige universitet og høyskoler er store offentlige aktører og bør ha et ansvar for demokratiarbeid blant studentene, og derfor bør de ikke kunne utelukke politisk aktivitet fra studiestedene.

Å la studentorganisasjonene formidle politikken til studentene vil være med på å gjøre politikken mer tilgjengelig for studentene. Derfor bør ikke offentlig høyskoler og universitet kunne nekte de politiske studentorganisasjonene å drive sin aktivitet på studiestedene. For at dette skal gjennomføres må kunnskapsdepartementet legge ned felles regler for dette.

Høyres Studenter Trondheim vil at:

  • Offentlige universiteter og høyskoler ikke skal kunne nekte politiske partier adgang til sine studiesteder
  • Kunnskapsdepartementet skal lage regler som sikrer muligheten for politisk aktivitet på studiesteder
  • Politiske studentorganisasjoner skal likebehandles med andre studentorganisasjoner

Vedtatt i representantskap 15. oktober 2013

Legg igjen en kommentar