30. januar 2014

Innfør barneansvarlig i Norges fengseler

Halden fengsel var det første fengselet i Norge til å innføre barneansvarlig, og nå har Trondheim og Ringerike fengsel fulgt etter.

Barneansvarlig vil si en som skal tilrettelegge for gode besøksforhold for barn i Norges fengsler. Den har et spesielt ansvar for å følge opp barneperspektivet, være barnets talsperson og ha ansvaret når barnet er på besøk.
En barneansvarlig har blant annet ansvaret for å følge med på at barns rettigheter blir ivaretatt etter FNs barnekonvensjon. Barn har blant annet rett til å være sammen med sin verge, og vurderinger skal gjøres ut fra barns beste. I tillegg til å ivareta barn av domfelte og innsatte, er det viktig for mange som soner en dom å få beholde sin forelderrolle.

FFP, For Fangers Pårørende, mener at dette er en riktig vei å gå for å tilrettelegges for gode besøksforhold for barn. En barneansvarlig skal være en som kan være med på å gjøre fengselet til et sted hvor barn blir tatt på alvor, og møtt på en god måte.

Høyres Studenter ser på dette som en god måte til å få tatt godt vare på barn av innsatte i Norges fengsler.

Høyres Studenter Trondheim vil:

  •  Innføre barneansvarlig i Norges fengsler

Vedtatt på årsmøtet 9. november 2013

Legg igjen en kommentar