25. oktober 2007

Sett busstrafikken i Trondheim ut på anbud

Første januar 2008 overtar Sør-Trøndelag fylkeskommune ansvaret for kollektivtrafikken i Trondheim kommune. Vi frykter at en tom fylkeslommebok kombinert med en rødgrønn motstand mot anbud skal gå hardt ut over tilbudet til de reisende. Mange trøndere og innflyttede studenter vil om mulig få et enda dårligere inntrykk av Team Trafikk og færre vil ta bussen. Miljøet blir den store taperen på at en av de dårligste norske storbyene på kollektivtrafikk blir enda dårligere.

Høyres Studenterforening i Trondheim mener at de rødgrønne partienes feilslåtte løsninger på problemene i kollektivtrafikken i Trondheim ikke er hensiktsmessige. Å sette opp prisen på reiser i rushtiden tvinger i stedet de reisende over på mindre miljøvennlige transportmidler. Kollektivtransport bør være et satsingsområde der det fokuseres på et godt tilbud til lavest mulig pris.

Nei til fylkeskommunalt busselskap
Det at det går an å tro at et fylkeskommunalt busselskap skal kunne tilby bedre tjenester enn dagens Team Trafikk er urealistisk. Noe av fordelen med å ha eksterne operatører er jo nettopp at man kan presse dem på tilbudene og iverksette represalier dersom ikke kravene oppfylles i henhold til avtalen. Erfaringer fra Vegvesenet viser oss med tydelighet at en offentlig innstans stiller langt høyere krav og utfører tøffere inspeksjoner av eksterne utførere enn av sine egne. Når man i tillegg legger til den monopolistrollen et fylkeskommunalt selskap vil komme til å ha, så er det grunn til å frykte for busstilbudet dersom Arbeiderpartiets fylkesordfører Tore O. Sandvik får viljen sin.

Konkurranse er sunt, rutenettet rundt!
I dagens Trondheim møter Team Trafikk kun konkurranse på linjene opp til Byåsen, der Veolia/Gråkallbanen med stort hell driver trikkelinje 1. For å få folk til å benytte kollektivtrafikk trenger vi flere selskaper som tør satse. Vi mener konkurranse vil være sunt i hele rutenettet i Trondheim, slik at selskapene kan utfordre hverandre på service, punktlighet og pris.
Det er plass til mer enn ett selskap i Norges tredje største by.

Høyres Studenterforening i Trondheim ser med bekymring på utviklingen av kollektivtrafikken i byen. Miljøet blir den aller største taperen dersom folk slutter å ta bussen, men det vil også gå ut over folks velbefinnende, helse og næringslivet dersom trafikktettheten og korkene øker. Studenter er avhengige av bussen, men vi ser at flere og flere gir opp Team Trafikk og skaffer seg sin første bil. Vi mener man må bruke gulrot framfor pisk for å få folk til å ta bussen, derfor krever vi et langt bedre kollektivtilbud enn i dag!

HSFT mener:

• Kollektivtrafikken i Trondheim og omegn må snarest settes ut på anbud med to eller flere konsesjoner.
• Vi tar sterk avstand fra en fylkeskommunal bussmonopolist og rushtidsavgift for busspassasjerer.

Dette er en resolusjon vedtatt av årsmøtet i HSFT 20/10-07.

Legg igjen en kommentar