27. september 2006

Politikken

Bryggerekken i Trondheim, med teksten "Vi tror på et land med muligheter for alle. Vi tror på Norge." foran.

Vår politikk

Mellom årsmøtene vedtas politikk primært i representantskapet. På representantskapene har alle betalende medlemmer muligheten til å stemme på politikk og fremme egne politiske forslag. Representantskapet vedtar primært resolusjoner, men vi kan også behandle programforslag og programmer.

Høyres politikk

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden, samt ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner. Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.

Høyres hjertesaker er:

Høyre tror på Norge. Fordi vi tror på deg.

Norge er et rikt land. På idéer og innsatsvilje. Det er nordmenns skaperkraft som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Et land med små forskjeller og muligheter for alle. I en urolig verden og et land hvor mange føler fallet i oljeprisen på kroppen, er endring nødvendig. Vi vet at Norge klarer det.

Fordi mye går bra. Elevene lærer mer i skolen. Færre står i helsekø og ventetiden er kortere. Politi og Forsvar rustes opp. Økonomien er i bedring. Hver dag går kvinner og menn over hele landet på jobb for å skape verdier og sikre velferden vår.

Høyre tror at landet bygges nedenfra. Av enkeltmennesket, familier og lokalsamfunn. Av deg.

Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg.

Les mer om Høyres politikk her

Bilde av statsminister Erna Solberg med følgende tekst på bildet: Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg.