27. september 2006

Historie

Her finner du en kort oversikt over foreningens historie fra den gjenoppsto i 2000 og frem til i dag.

2000-2001: Fra TKSF til HSFT
Foreningen hadde ikke noe årsmøtevalgt styre i denne perioden, da den hadde ligget død siden midten av nittitallet. Et interrimstyre ledet av Erlend Stansberg utarbeidet et forslag til lover som ble lagt frem på årsmøtet i 2001, og foreningen skiftet samtidig navn fra Trondheim Konservative Studenterforening (TKSF) til Høyres Studenterforening i Trondheim (HSFT).

2001-2002: Å skape en organisasjonskultur
HSFT var i denne perioden en liten organisasjon, og styrets oppgave var å etablere en kultur for politisk og organisatorisk kreativitet. Man etablerte en holdning om at aktivitet var noe som ikke var forbeholdt styret, men tvert imot helst skulle skje i fora hvor styret ikke var dominerende. Dette lyktes man delvis med i perioden. Det ble etablert viktige tradisjoner som for eksempel de årlige konferansene Uvikling2002 og Høstkonferansen. I tillegg ble de uformelle foraene dyrket. Man hadde cafémøter (Søndagsklubben) og diskusjonsforum på foreningens hjemmeside som virkelig skøyt fart og overgikk de mest ambisiøse forventinger. Etter hvert som foreningen vokste innførte man også mer formell aktivitet gjennom blant annet møter med innledere.

HSFT fikk besøk av blant annet Petter Løvik, Michael Momyr og Anne Kathrine Slungård i denne perioden.

Formann: Harald R. Espeland
1. viseformann: André Heie Vik
2. viseformann: Magnus Ulseth
Styremedlem: John Sebastian Schmidt Slørdahl
Styremedlem: Kari Faksvåg
Styremedlem: Håvard Duklæt
Observatør: Annette Ugelstad

Erlend Stansberg startet perioden som formann, men trakk seg fra styret etter kort tid. Annette Ugelstad kom da inn som observatør.

2002-2003: Konstruktiv og dyptpløyende
Også i denne perioden fokuserte styret på å spre muligheter og aktivitet blant foreningens medarbeidere. Ikke minst gjenspeilte dette seg da Stian Gårdsvoll seilet opp som foreningens forlengede arm inn i Trondheim bystyre. Bladet Kontekst inntok igjen campus. Og de gode tradisjoner med Utvikling2003 og en ny Høstkonferanse, denne gang kombinert med årsmøte, ble videreført. En stadig vekst i medlemsmassen ga foreningen nye muligheter. Det er ingen tvil om at denne perioden tilførte foreningen en mengde unike ressurspersoner som har en stor del av æren for foreningens stadige kreativitet og solide aktivitet. Denne periodens motto om at HSFT skulle være en dyptpløyende, konstruktiv og dyktig organisasjon gjenspeiles absolutt i de gode medarbeiderne foreningen ved utgangen av perioden kunne smykke seg med.

HSFT fikk besøk av blant annet Linda Cathrine Hofstad, Bjørn Hærnes, Monica Rolfsen, Torkild Solli Haukaas, Ivar Kristiansen og Børge Brende i denne perioden.

Formann: Harald R. Espeland
1. viseformann: Magnus Ulseth
2. viseformann: Annette Ugelstad
Styremedlem: Sondre Tysse
Styremedlem: Frode Bostadløkken
Styremedlem: Maren Hylén Ranhoff
Observatør: Christian A. Nielsen
Kontekst-redaktør: André Heie Vik

Håvard Duklæt startet perioden som styremedlem, men trakk seg fra styret etter kort tid. Christian A. Nielsen kom da inn som observatør.

2003-2004
Den dramatiske økningen i foreningens medlemstall som man hadde opplevd de første årene stagnerte i denne perioden. Årets største utfordring var nettopp det at mange av de som hadde vært svært aktive medlemmer gjennom HSFTs første leveår, nå hadde begynt å falle fra foreningen fordi de enten var ferdig med studiene eller flyttet vekk fra Trondheim av andre årsaker. Samtidig var det et mellomvalgsår, og dermed vanskeligere å få markert både foreningen og Høyres politikk. Det faktum at Høyre i regjering måtte gi slipp på en hel del av sine egne standpunkter, var nok også med på å gjøre det vanskeligere å synliggjøre hva partiet egentlig sto for. Til tross for alt dette fremstår HSFT som den mest aktive lokalforeningen i Høyres Studenterforbund, noe som vitner om at det fremdeles drives bra arbeid i HSFT, og at foreningen hadde et godt tilsig av nye ressurspersoner!

HSFT fikk besøk av blant annet Per-Kristian Foss, Inge Lønning, Ine Marie Eriksen, Peter Gitmark, Lars Tvete, Jan Brøgger, André Dahl, Michael Momyr, Linda Cathrine Hofstad og Yngve Brox i denne perioden.

Formann: Magnus Ulseth
1. viseformann: Annette Ugelstad
2. viseformann: Alf Einar Sørensen
Styremedlem: Christian A. Nielsen
Styremedlem: Maj-Lis Larsen
Styremedlem: Geir Arne Aune Hovd
Styremedlem: Stein-Ove Belsby
Kontekst-redaktør: Jasmin Jahre

2004-2005
Formann: Magnus Ulseth
1. viseformann: Annette Ugelstad
2. viseformann: Åsmund Haugseth
Styremedlem: Stian Fredrik Skalle
Styremedlem: Maj-Lis Larsen
Styremedlem: Geir Arne Aune Hovd
Styremedlem: Siri Andersen
Kontekst-redaktør: Alf Einar Sørensen

2005-2006
Formann: Siri Andersen
1. viseformann: Stian Fredrik Skalle
2. viseformann: Maj-Lis Larsen
Styremedlem: Stian Tvede Karlsen
Styremedlem: Eirik Uthus
Styremedlem: Jan Ragnvald Eide
Styremedlem: Martin Pettersen
Kontekst-redaktør: Rune Grønning Øyan

2006-2007
Formann: Stian Fredrik Skalle
1. viseformann: Karsten Karlsøen
2. viseformann: Lars Thomas Sønningdal
Styremedlem: Stephen Ø. Johansen
Styremedlem: Petter A. Hansen
Styremedlem: Murshid Ali
Styremedlem: Geir Arne Aune Hovd
Kontekst-redaktør: Åsmund Haugseth

2007-2008
Formann: Karsten Karsløen
1. viseformann: Lars Thomas Sønningdal
2. viseformann: Margrethe Nergaard
Styremedlem: Stephen Ø. Johnsen
Styremedlem: Pia Fiskaa Vestby
Styremedlem: Live Bjønness
Kontekst-redaktør: Petter Aspdal Hansen

2008-2009
Formann: Stephen Ø. Johnsen
1.viseformann: Steffen Jensen
2.viseformann: Caroline Aas
Styremedlem: Mauricio Flores
Styremedlem: Jan Petter Silseth
Kontekst-redaktør: Petter Aspdal Hansen

2009 – 2010

Formann: Stephen Ørmen Johnsen
1. viseformann: Steffen Jensen
2. viseformann: Magnus Nythuen
Styremedlem: Christer Wilhard Andersen
Styremedlem: Frøy Tureson Erlid
Styremedlem: Bhanu Kaushal
Styremedlem: Hans Espen Klevgård Aamodt

2010 – 2011

Formann: Morten Olimb
1. viseformann: Steffen Jenssen
2. viseformann: Marthe Lillegård Westrum
Styremedlem: Hans Espen Aamodt
Styremedlem: Bhanu Kaushal
Styremedlem: Andrè Christensen
Styremedlem: Frøy Erlid

2011 – 2012

Formann: Steffen F. Jensen
1. viseformann: Bhanu Kaushal
2. viseformann: Tore Aslakstrøm
Styremedlem: Siri Holm Lønseth
Styremedlem: Kjetil Willoch
Styremedlem: Annette D. Myklatun
Styremedlem: Knut E. Rosmo

2012 – 2013

Formann: Siri Holm Lønseth
1. viseformann: Marthe Lillegård Westrum
2. viseformann: Magne Nielsen
Styremedlem: Marthe Linnea Tronrud
Styremedlem: Irene Bremnes
Styremedlem: Emil Trondsen (til 28. januar 2013)
Styremedlem: Rune Alexander Grønning Øyan (fra 28. januar 2013)

2013 – 2014

Formann: Siri Holm Lønseth
1. viseformann: Lotte Holthe Kjesbu
2. viseformann: Marthe Linnea Tronrud
Styremedlem: Maja Berg
Styremedlem: Marius Krogstad Aune
Styremedlem: Malin Albrecht Ellingsen
Styremedlem: Jakob Graabak

2014 – 2015

Formann: Lotte Holthe Kjesbu
1. viseformann: Malin Albrecht Ellingsen
2. viseformann: Marius Krogstad Aune
Styremedlem: Karianne Kroglund Monstad
Styremedlem: Thomas Andersen
Styremedlem: Henrik Mørk
Styremedlem: Henrik Rodem Normann

2015 – juli 2016

Formann: Lotte Holthe Kjesbu
1. viseformann: Henrik Mørk
2. viseformann: Karianne Kroglund Monstad
Styremedlem: Thea Hasli
Styremedlem: Caspar Martens Kerr
Styremedlem: Sarah Small
Styremedlem: Embla Maria Veum

Juli 2016 – november 2016

Formann: Marius Krogstad Aune
1. viseformann: Siri Holm Lønseth
2. viseformann: Maja Berg
Styremedlem: Thea Hasli
Styremedlem: Caspar Martens Kerr
Styremedlem: Marthe Lillegård Westrum

2016 – 2017

Perioden var i stor grad preget av valgkampen for stortingsvalget høsten 2017, der HSFT gjennomførte en ambisiøs og solid valgkamp som bidro til å sikre fire nye år med Høyre i regjering. I tillegg til valgkampen hadde foreningen en rekke ulike faglige, politiske og sosiale arrangementer. I denne perioden fikk man blant annet besøk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen. I tillegg var ulike professorer, fagpersoner og stortingsrepresentanter på besøk for å innlede om aktuelle tema. Etter en periode med lavere medlemstall, fortsatte veksten i medlemstall og HSFT var gjennom denne perioden den største lokalforeningen i Høyres Studenter.

Formann: Marius Krogstad Aune
1. viseformann: Peder Vean Eiden
2. viseformann: Caspar Martens Kerr
Styremedlem: Aimée Leistad
Styremedlem: Pernille Krohn-Fagervoll Skjellin

2017 – 2018

Formann: Marius Krogstad Aune
1. viseformann: Pernille Krohn-Fagervoll Skjellin
2. viseformann: Grethe Ranheim
Styremedlem: Tobias Røed
Styremedlem: Cathrine Barstad Storøy
Styremedlem: Nora Strømme
Styremedlem: Andreas Glad Farstad (til 18. mars 2018)
Styremedlem: Ingvild Karlsen (fra 19. mars 2018)

2018 – d.d.

Formann: Pernille Krohn-Fagervoll Skjellin
1. viseformann: Nora Strømme
2. viseformann: Oskar Eikeseth
Styremedlem: Katrine Seel
Styremedlem: Vegard Aleksander Grut
Styremedlem: Agnethe Thun Hindbjørgmo