En liten jente med en bamse i hånda

En god barndom varer livet ut

Det norske barnevernet fungerer ikke optimalt. Barna blir ekskludert fra viktige avgjørelser. Hjemmebesøk fullføres uten å faktisk snakke med barnet. Forskjellige tiltak evalueres ikke. Med Høyre i regjering vil vi fortsette arbeidet mot et barnevern som ikke har fokus på enkeltindividet, og heller jobbe for et barnevern som ser hvert enkelt barn. Ingen barn er like, Les mer omEn god barndom varer livet ut[…]

Par på gresslette

Ja til dobbelt statsborgerskap

Vi lever i dag i en globalisert verden. Flere nordmenn vokser opp, studerer og arbeider i utlandet og flere utlendinger gjør det samme her. Likevel nekter Norge i utgangspunktet mennesker å ha dobbelt statsborgerskap. I 2005 førte en lovendring til at nordmenn bosatt i utlandet må si opp sitt norske statsborgerskap dersom de søker om Les mer omJa til dobbelt statsborgerskap[…]

Mann på en byggeplass.

Arbeid, aktivitet og omstilling

I en utfordrende tid for Norge er det viktig at landet vårt styres trygt. Vi må ha en politikk som bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling. Det leverer de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. I 2016 gjennomfører vi både nødvendige investeringer og nødvendig vedlikehold og vi bedrer forutsetningene for å opprettholde og skape Les mer omArbeid, aktivitet og omstilling[…]

E6 i Melhus. Foto: Ezzex/CC BY-SA 3.0

Nå blir det vei i vellinga

1. januar etableres det nye veiselskapet. Det gir et etterlengtet taktskifte i utbyggingen av norsk infrastruktur, med mer effektiv og helhetlig veiutbygging. Med et eget veiselskap vil vi få bygd ut flere veiprosjekter bedre, raskere og billigere. Veiselskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. I første Les mer omNå blir det vei i vellinga[…]

Et politibånd. Foto: Søren Storm Hansen/CC BY 2.0

Nærpolitireformen gir mer synlig politi

Vi trenger mer synlig politi der folk trenger det – når folk trenger det. Norsk politi må endres for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Det er derfor svært gledelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har blitt enige om en nødvendig og viktig nærpolitireform. 22. juli-kommisjonen viste oss hvilke utfordringer dagens politi møter i sin Les mer omNærpolitireformen gir mer synlig politi[…]

Vi trenger en europaminister!

Gjennom EØS-avtale har Norge innført 8000 direktiver, uten offentlig debatt. Dette gjør at europapolitikk både er innen- og utenrikspolitikk, og derfor er det viktig med mer opplysning rundt dette temaet. Høyres Studenter Trondheim tror at en europaminister både vil gi mer påvirkning i EU og bedre arbeid med de sakene i EU som påvirker norske Les mer omVi trenger en europaminister![…]

Sør-Trøndelag Høyre med høye ambisjoner for realfag på Høyres Landsmøte

Sør-Trøndelag Høyres Fylkesstyre har vedtatt en rekke endringsforslag til Høyres Stortingsvalgprogram. Foreningen har jobbet lenge med stortingsprogrammet både gjennom programgrupper, involvering av medlemmer og lokalforeninger og med en egen programkomite som la fram endringsforslagene for Fylkesstyret. Det har vært et stort politisk engasjement i Sør-Trøndelag Høyre gjennom hele prosessen og det er gledelig å se at Les mer omSør-Trøndelag Høyre med høye ambisjoner for realfag på Høyres Landsmøte[…]

The Iron Lady, may she rest in peace

I dag ble det kjent at Margaret Thatcher, tidligere statsminister i Storbritannia, er gått bort. I en tid da fagforeningene streiket, arbeiderne gjorde opprør og arbeidsløsheten og inflasjonen steg,  viste Margaret Thatcher seg som handlekraftig da hun ble valgt som Storbritannias første kvinnelige statsminister i 1979. Thatcher introduserte den økonomiske politikken som jeg i en Les mer omThe Iron Lady, may she rest in peace[…]

Kvinnedagen 8.mars

Den 8. mars markeres Den internasjonale kvinnedagen, og vi i Høyres Studenterforening i Trondheim ønsker derfor å gratulere alle kvinner, uansett politisk ståsted, med kvinnedagen! Denne dagen går ut til alle mødre, bestemødre, søstre, kjærester og venninner, og alle fortjener de å feires litt ekstra i dag. I år er det nemlig 100 år siden Les mer omKvinnedagen 8.mars[…]

Forskning for velferd

I Under Dusken nr.8 2010 hadde 1. Viseformann Steffen Jensen et leserinnlegg på trykk som omhandlet forskning og velferd. Leserinnlegget er gjengitt i sin helhet under.

Forskning for velferd

Da den rød-grønne flertallsregjeringen flyttet inn i regjeringskvartalet i 2005 gikk norsk forskning usikre tider i møte. Fasiten etter disse årene er nå åpent for alle å se, og det er et trist skue vi er vitne til. Drømmer og håp har blitt til hvileskjær, og skader i stort omfang har blitt påført norsk forskning. […]