Kvinne skriver på tavle, foran to andre kvinner.

Styrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking

Regjeringa foreslår -,i revidert nasjonalbudsjett meir pengar til ettergiving av grunnskolelærarars studielån. Det skal også bli fleire studieplassar og forskingsstillingar, og vaksne i arbeidslivet skal få meir digital kompetanse, skriv regjeringen.no. – Vi skaper morgondagens jobbar gjennom satsing på kunnskap og forsking. Vi vil ha ein skole der elevane lærer enda meir av dyktige lærarar, Les mer omStyrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking[…]

Lærer og student ved en fagskole.

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning, skriver Regjeringen.no. – Vi kommer til å mangle tusenvis av dyktige fagarbeidere i fremtiden, og derfor må vi få mange nok til å velge Les mer om48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene[…]

Forskning

To sentre for fremragende forskning til NTNU

  Ti forskningsmiljøer får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå. To av disse blir ved NTNU. – Et av hovedmålene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å bygge flere verdensledende fagmiljøer. Ordningen med sentre Les mer omTo sentre for fremragende forskning til NTNU[…]

Berg studentby

275 nye studentboliger til Trondheim

Etter forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det bestemt at det skal gis løfter om tilskudd til 2500 nye studenthybler i 2017-budsjettet. Det er det høyeste antallet noensinne. Nå er det klart hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene får tilskudd til å bygge. 275 av dem kommer til Trondheim. – Tilgang på rimelige Les mer om275 nye studentboliger til Trondheim[…]

Kvinne skriver på tavle

252 millionar til ny femårig lærarutdanning

I statsbudsjettet for 2017 føreslår regjeringa å bruke 252 millionar kroner på innføringa av ny femårig lærarutdanning. Det skriv Regjeringa.no. – Skolen skal utdanne gode arbeidstakarar for framtidas arbeidsliv. Vi vil skape ein skole der elevane lærer meir. Da treng vi lærarar med solid fagleg tyngde. Med ein mastergrad vil lærarane stå betre rusta til Les mer om252 millionar til ny femårig lærarutdanning[…]

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bidrar nå til innføring av 11 måneders studiestøtte. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

På veg mot 11 månaders studiestøtte

Regjeringa held fram med satsinga på å betre økonomien til studentane. Våren 2017 vil heiltidsstudentar få 2 600 kroner meir i studiestøtte når regjeringa startar opptrappinga si til 11 månaders studiestøtte. Regjeringa vil også i 2017 gi tilskott til 2 200 studentbustader. Det skriv Regjeringa.no. – Skal vi lykkast med omstillinga av norsk økonomi, må Les mer omPå veg mot 11 månaders studiestøtte[…]

Stortinget i 2014.

Prøvenominasjon gjennomført

Det er et år igjen til stortingsvalget og nå er det tid for å velge representantene som skal representere Sør-Trøndelag på Stortinget! Høyres studenterforening i Trondheim (HSFT) har derfor laget sitt eget forslag til ny stortingsliste. Det skjedde på prøvenominasjonsmøtet denne uka. Dette skal nå sendes som et innspill til komiteen som skal komme med det Les mer omPrøvenominasjon gjennomført[…]

En gravid kvinne tar seg på magen

– Gratis barnehage og mer stipend til studenter med barn

Norske kvinner blir stadig eldre før de føder barn. Nå vil Høyres Kristin Vinje belønne studenter som er eller blir foreldre, skriver NRK.no. – Vi må fjerne det enorme gapet mellom støtten til studenter og til arbeidstakere, sier stortingsrepresentant Kristin Vinje (H) til NRK.no. For å gjøre dette kommer Vinje med følgende forslag, som hun Les mer om– Gratis barnehage og mer stipend til studenter med barn[…]

Nytt styre i HSFT

På Høyres Studenter Trondheims ekstraordinære årsmøte 5. juli 2016 ble det valgt et nytt styre for foreningen. Det nye styret vil fungere fram til det avholdes ordinært årsmøte lørdag 12. november 2016, og består av: Formann: Marius Krogstad Aune 1. viseformann: Siri Holm Lønseth 2. viseformann: Maja Berg Styremedlem: Caspar Martens Kerr Styremedlem: Thea Hasli Les mer omNytt styre i HSFT[…]

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bidrar nå til innføring av 11 måneders studiestøtte. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

– Rekordmange tilbud om studieplass i høyere utdanning

Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. 6 av 10 studenter som får tilbud om plass, er kvinner. Samordna opptak (SO) har sendt ut 91 173 tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. Det er sendt ut 2 789 flere tilbud i år enn i fjor, det vil si Les mer om– Rekordmange tilbud om studieplass i høyere utdanning[…]

Marius, Karianne og Lotte på HSFTs ekstraordinære årsmøte 2016

Nye roller i Høyres Studenter

I sommer har flere fra Høyres Studenter Trondheim (HSFT) fått nye, spennende roller i organisasjonen. Tidligere formann i HSFT, Lotte Holthe Kjesbu, ble på Høyres Studenters landsmøte i juni valgt til ny politisk nestleder i Høyres Studenter. Karianne Kroglund Monstad ble i juli ansatt som politisk rådgiver for Høyres Studenter. Marius Krogstad Aune har blitt ny formann i Les mer omNye roller i Høyres Studenter[…]