Bli bøssebærer!

Fra Fylkesaksjonskoordinator for Trøndelag for årets TV-aksjon, Stian Skalle (også kjent som valgkampsekretær for Høyre ved siste valg) har vi mottatt følgende oppfordring som vi gjerne sender til våre medlemmer: – ÅRETS VIKTIGSTE SØNDAGSTUR Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors og midlene skal gå til øremerkede prosjekter som skal hjelpe mennesker som lider på grunn Les mer omBli bøssebærer![…]

Årsmøte HSFT‏

Det innkalles med dette til årsmøte i HSFT i henhold til foreningens lover §2.3. Eventuelle lovendringsforslag må være styret og/eller lov og desisjonskomiteen i hende senest 13. September 2008 (3 uker før møtet).Øvrige forslag og resolusjoner som ønskes kopiert må oversendes styret innen onsdag 1. oktober (Det er mulig å komme med forslag frem til Les mer omÅrsmøte HSFT‏[…]

4. september kl.19 – Bli-kjent-kveld på Choco Boco Bakklandet

Hei (og velkommen tilbake etter ferie) til både gamle og nye medlemmer! Vi begynner denne høsten med en bli-kjent-kveld på Choco Boco Bakklandet torsdag 4. september klokka 19. Her er det mulighet for både nye og gamle medlemmer til å komme, ta seg noe godt å drikke eller spise og å bli bedre kjent med Les mer om4. september kl.19 – Bli-kjent-kveld på Choco Boco Bakklandet[…]

1. mai

Fordi torsdag faller på 1. mai og mange er bortreist blir det ikke noe torsdagsmøte denne uken.. Vel møtt neste uke hvor vi skal snakke om skjenkepolitikken i Trondheim!

Blå time!

websites for free sprint pcs ringtones free ringtones for sprint pcs ringtones for razrmax ve verizon verizon ringtones and samples supported ringtones verizon sch u740 ringtones verizon service transfer ringtones to verizon krazr free ringtones for razrmax ve verizon supported ringtones verizon making ringtones with your smartphone blackjack telecom new zealand free ringtones free ringtones Les mer omBlå time![…]

Hans Wilhelm Steinfeld til Samfundet

adipex online adipex p adipex without a prescription adapex adipex diet pills buy adipex online adipex dangers adipex diet pill generic adipex adipex prescriptions adipex generic buy adipex generic adapex adipex free shipping apidex adipex side effects order adipex online overnight adipex adepex adipex p 37 5 adipex hurt me adipex on line order adipex Les mer omHans Wilhelm Steinfeld til Samfundet[…]

HSF Landsmøte

Deler av styret var helgen 8-9 mars på HSF landsmøte på Soria Moria. Informasjon om ny leder og bilder fra landsmøte kan du finne her: http://www.hoyrestudent.no/hoyrestudent.no/Nyheter/Poster/2008/3/10_Ny_leder_i_H%C3%B8yres_Studenterforbund.html

God Påske!

Torsdag 13.03 samles vi på Choco Boco på Bakklandet klokken 19.00 til torsdagsmøte. Tema er “God påske” – med andre ord, en fin unnskyldning for å ta seg et pusterom fra hverdagens stress og mas. Litt politikk blir det også med orienteringer om hva som ble vedtatt på landsmøte i Høyres Studenterforbund sist helg. Velg Les mer omGod Påske![…]

Diverse aktiviteter i Trondheim Høyre utover våren..

POLITISK VERKSTEDTema: “Hvilket Forsvar er det vi vil ha i fremtiden?” Bengt Eidem åpner møtet, mens tidligere forsvarssjef general Sigurd Frisvold innleder til debatt.Onsdag 5. mars 2008 (vi beklager at feil dato ble oppgitt i nyhetsbrevet i siste uke), kl. 19.00, på Høyres kontor. MILJØSEMINARTema: “Mindre utslipp fra buss og taxi.”Trondheim Høyres miljø- og energigruppe Les mer omDiverse aktiviteter i Trondheim Høyre utover våren..[…]