Et godt budsjett for studenter!

To kvinnelige studenter sitter ved vinduet i en kafé

Studenter har mye å være glad over i neste års statsbudsjett! (Illustrasjonsfoto)

Regjeringen har lagt frem statdsbudsjettet for 2018, og det er et godt budsjett for alle studenter!

Regjeringen presenterte torsdag statsbudsjettet for 2018. Budsjettet legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Selv om neste års budsjett blir stramt, er det funnet rom til å prioritere viktige saker for Norge. Det investeres i flere nye sykehus, raskere behandling og bedre helsetjenester. Vi ruster opp Forsvaret, satser på tidlig innsats og utdanning, vei og jernbane, tiltak for å få flere ledige hender i jobb og mer velferd ute i kommunene. Du kan lese mer om statsbudsjettet her.

Budsjettet er også et fantastisk godt budsjett for studenter, som nå vil få en enda enklere studenthverdag. Blant annet inneholder budsjettet følgende godbiter for studenter:

  • Byggingen av rekordmange nye studentboliger fortsetter neste år, og i 2018 vil det komme tilskudd til å bygge hele 2200 nye studentboliger
  • Innfasingen av 11 måneders studiestøtte fortsetter, med enda en ekstra uke i juni 2018, slik at man totalt får støtte i 10,5 måneder av året. I 2019 og 2020 kommer det to nye uker hvert år, slik at man fra 2020 får fullt ut 11 måneders studiestøtte!
  • Flere studieplasser og mer forskning. Blant annet får NTNU 70 nye studieplasser innenfor IKT. Slik skaper vi fremtidens jobber.

Vi jobber for å skape et sterkere, tryggere og bedre Norge. Nå skal vi fortsette fremover mot et moderne Norge. Blir du med? Meld deg inn i Høyres Studenter her eller ved å sende en SMS med kodeord ‘HSNY’ til 2160. Sammen kan vi gjøre Norge enda bedre!

Comments

kommentarer