Forsvar for fremtiden

To soldater med våpen i hendene, og et militært kjøretøy i bakgrunnen

Høyre bygger et forsvar for fremtiden. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I 2008 sa daværende generalinspektør for hæren Robert Mood at hæren bare var i stand til å forsvare en bydel i Oslo. Det tar mer enn 4 år å rette opp 25 år med nedbygning av forsvaret, men endelig har utviklingen snudd. Regjeringen har tatt grep for et forsvar med større kampkraft. Å sikre vår trygghet krever politisk vilje til å satse på et fremtidsrettet forsvar.

Krig er ikke det samme som for 100 år siden, vi møter i dag et nytt trusselbilde. Den beste forsvarsevnen handler ikke om å ha flest soldater, det handler om å ha et effektivt forsvar med godt utstyr og veltrente soldater. For å møte det nye trusselbildet gjør regjeringen store investeringer i ubåter og overvåkningsfly i tillegg til våre nye jagerfly. Det er over 20 år siden det er blitt investert så mye i forsvar som det gjøres nå.

For å trygge Norge for fremtiden må soldatene øve mer, flyene fly mer og fregattene seile mer. Forsvaret må organiseres slik at resursene kan brukes på trening og kampkraft, ikke administrasjon. Slik får vi en forsvarsstruktur som gir den beste forsvarsevnen og sikrer vår sikkerhet både ute og hjemme. Et sterkt forsvar krever både mannskap, vedlikehold og investeringer, derfor vil Høyre oppfylle NATOs 2% mål innen 2024. Nå, mer enn noen gang, må vi satse på vårt kollektive forsvar gjennom NATO.

Det viktigste staten gjør er å forsvare den fred og frihet vi lever i. De friheter vi tar for gitt er ingen selvfølge, og vi lever i en stadig mer urolig tid. Debatten om forsvarspolitikken kan ikke handle om noe annet enn å få den beste forsvarsevnen og mest mulig kampkraft. Det går i riktig retning, og Høyre vil fortsette styrkingen av forsvaret. Fordi vårt Norge er verd å forsvare.

Siri Holm Lønseth
Fylkestingsrepresentant
Trøndelag Høyre

Comments

kommentarer