Flere vil ta høyere utdanning

En kvinnelig student rekker opp hånda i klasserommet

Nesten tre prosent flere enn i fjor har søkt seg til universitet eller høyskole. Antall søkere til informasjonsteknologi har økt med over 1100 søkere fra i fjor. Det er en økning på mer enn 30 prosent. Det viser søkertallene fra Samordna opptak, som er gjengitt på Regjeringen.no.

– Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Regjeringen.no.
500 nye IKT-studieplasser
Regjeringen bevilget derfor også, som et resultat av budsjettforliket med samarbeidspartiene Venstre og KrF i fjor, midler til 500 nye studieplasser ved IKT-utdanninger.

– Norge er blant de mest digitaliserte landene i verden. Skal vi utvikle kunnskapssamfunnet videre og beholde vår ledende digitale posisjon, er det helt avgjørende at vi utdanner nye teknologer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Populært med helsefag
Også de fleste studieretningene innenfor helsefag har markant flere søkere i år enn i fjor. Sykepleierstudiet er det mest søkte studiet. 15738 søkere har dette studiet som sitt førstevalg, det er over seks prosent flere søkere enn i fjor. Det vil si at det er over tre søkere per studieplass.

– Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Comments

kommentarer