– Et av hovedmålene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å bygge flere verdensledende fagmiljøer. Ordningen med sentre for fremragende forskning er et sentralt verktøy får å nå det målet. Vi kan gi våre beste forskere fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

De ti nye sentrene får årlig i gjennomsnitt 15 millioner kroner hver i ti år. Åtte av sentrene er ved universitetene i Oslo, Bergen og NTNU, ett er ved Norges handelshøyskole og ett er ved Folkehelseinstituttet.

Hele 150 forskningsmiljøer søkte Forskningsrådet om å bli SFF da ordningen ble lyst ut denne gang. 34 ble vurdert som så gode at de gikk videre til den andre og avgjørende søknadsrunden. Ti slapp gjennom det endelige nåløyet etter en grundig vurdering av internasjonale eksperter i flere omganger.

Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for tildeling. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene må arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger der samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig. Sentrene skal også være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid.