Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/load.php on line 656

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/theme.php on line 2245

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 4388
Ja til dobbelt statsborgerskap – Høyres Studenter Trondheim
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 2448

Ja til dobbelt statsborgerskap

Par på gresslette

Høyres Studenter Trondheim vil at Norge skal åpne for dobbelt statsborgerskap, skriver Aimée Leistad i dette innlegget.

Vi lever i dag i en globalisert verden. Flere nordmenn vokser opp, studerer og arbeider i utlandet og flere utlendinger gjør det samme her. Likevel nekter Norge i utgangspunktet mennesker å ha dobbelt statsborgerskap. I 2005 førte en lovendring til at nordmenn bosatt i utlandet må si opp sitt norske statsborgerskap dersom de søker om å bli statsborger i et annet land. Dette fører til at de mister rettigheter i Norge og hvis de returnerer hit må de søke på linje med alle andre som ønsker norsk statsborgerskap.

Høyres Studenter Trondheim mener at å tillate dobbelt statsborgerskap vil anerkjenne at det er naturlig og legitimt å kunne føle seg hjemme i Norge og et annet land samtidig.

Tall fra UDI viser at 52 % av de som får innvilget norsk statsborgerskap, likevel får beholde sitt gamle statsborgerskap. Dette viser at regelen er unntaket og ikke normal praksis. Gjennom dobbelt statsborgerskap bekrefter man at det er ønskelig med bånd til andre land og man viser ønske om å bidra positivt for begge landene. Høyres Studenter Trondheim mener at Norge skal følge praksisen fra bl.a. USA, Sverige og England, der nye borgere får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap samtidig som de får innvilget nytt statsborgerskap.

I Sverige ble nettopp økt globalisering, og det faktum at flere arbeider og studerer i utlandet og derfor føler tilknytning til mer enn ett land, brukt som argument for å tillate dobbelt statsborgerskap. Derfor mener Høyres Studenter i Trondheim at Norge bør legge til rette for at de som ønsker dobbelt statsborgerskap skal få dette innvilget.

Fordelene med å tillate dobbelt statsborgerskap er blant annet at norske barn med foreldre fra forskjellige land kan arve statsborgerskap av begge foreldrene, nordmenn beholder sine rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor, og mennesker som bor permanent i Norge kan få stemmerett ved Stortingsvalg hvis de får innvilget norsk statsborgerskap i tillegg til sitt originale.

Ulempene ved å nekte nordmenn og utlendinger med permanent oppholdstillatelse å inneha dobbelt statsborgerskap, er at man taper rettigheter som for eksempel retten til å delta i stortingsvalg, retten til å motta studielån og pensjonsavtaler med samme vilkår og deltakelse i nasjonal toppidrett.

Det å oppgi sitt statsborgerskap sitter som regel langt inne for folk, selv om de bor i et annet land. Man føler seg gjerne norsk selv om man bor i et annet land og kanskje er gift der og har barn der. Men med dagens praksis har man flere eksempler på at mennesker som ønsker seg jobber i utlandet må ha statsborgerskap i det landet, og derfor mister de automatisk sitt norske, noe som gjør at man mister litt av sin identitet.

Høyres Studenter Trondheim vil at Norge innfører mulighet for dobbelt statsborgerskap og på den måten anerkjenne at nordmenn som bor utenlands over en lengre periode er en ressurs som vi bør benyttes oss av, ikke straffe ved å kreve at de oppgir sitt norske statsborgerskap fordi de også søker om å bli statsborger av et annet land. Høyres Studenter Trondheim sier ja til dobbelt statsborgerskap.

Aimée Leistad

Høyres Studenter Trondheim

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Under Dusken#2 2017

Comments

kommentarer


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/h/hsft/www/wp-includes/formatting.php on line 4388