275 nye studentboliger til Trondheim

Berg studentby

Berg studentby. Foto: Marius Krogstad Aune

Etter forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det bestemt at det skal gis løfter om tilskudd til 2500 nye studenthybler i 2017-budsjettet. Det er det høyeste antallet noensinne. Nå er det klart hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene får tilskudd til å bygge. 275 av dem kommer til Trondheim.

– Tilgang på rimelige og tilgjengelige studentboliger er en viktig forutsetning for at alle skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning. Å bo godt og trygt under studietiden har også betydning for studentens trivsel og evne til å gjennomføre. Det er behov for flere studentboliger, så jeg er glad for at vi kan gi tilskudd til så mange nye studenthybler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen og samarbeidspartiene gir i år tilsagn om tilskudd til alle studentsamskipnader som har søkt om boligtilskudd.

– Sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, topper vi vår rekordstore satsing på studentboliger med å gi løfter om tilskudd til hele 2500 nye studenthybler i 2017-budsjettet, sier Røe Isaksen.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim får tilsagn om tilskudd til totalt 400 hybelenheter, hvorav 275 kommer i Trondheim. Se hele oversikten på Regjeringen.no.

Comments

kommentarer