Arbeid, aktivitet og omstilling

Mann på en byggeplass.

Samarbeidspartiene fører en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling.

I en utfordrende tid for Norge er det viktig at landet vårt styres trygt. Vi må ha en politikk som bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling.

Det leverer de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. I 2016 gjennomfører vi både nødvendige investeringer og nødvendig vedlikehold og vi bedrer forutsetningene for å opprettholde og skape nye trygge arbeidsplasser. Å gi bedriftene kraftige skatteskjerpelser, slik Arbeiderpartiet ønsker, er på ingen måte riktig medisin i en utfordrende tid for norsk økonomi. Vi må skape mer, ikke skatte mer.

Trygge arbeidsplasser er blant Høyres hjertesaker. Da må vi ha en politikk som sikrer de arbeidsplassene som allerede eksisterer og som stimulerer til etablering av nye arbeidsplasser. Politikken må samtidig også bidra til den langsiktige omstillingen. At regjeringen i 2016 leverer den største satsingen på vei, jernbane og forskning noensinne er derfor godt nytt for den langsiktige omstillingen. Samarbeidspartiene leverer en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi bidrar til trygge arbeidsplasser. Og vi sikrer at Norge styres trygt og langsiktig.

Marius Krogstad Aune
Høyres Studenter Trondheim

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Adresseavisen 12. februar 2016

Comments

kommentarer