Nå blir det vei i vellinga

E6 i Melhus. Foto: Ezzex/CC BY-SA 3.0

Med nytt veiselskap vil utbyggingen skje helhetlig og sammenhengende, ikke stykkevis og delt. Foto: Ezzex/CC BY-SA 3.0

1. januar etableres det nye veiselskapet. Det gir et etterlengtet taktskifte i utbyggingen av norsk infrastruktur, med mer effektiv og helhetlig veiutbygging. Med et eget veiselskap vil vi få bygd ut flere veiprosjekter bedre, raskere og billigere. Veiselskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. I første omgang får selskapet ansvar for sju strekninger, herunder E6 Ulsberg–Melhus og E6 Ranheim–Åsen. Det er prosjekter det er avgjørende å få bygd ut i Trøndelag.

Norge skal ha et moderne samferdselsnett. For å få til dette må vi bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Norsk veiutbygging har lenge manglet forutsigbarhet, og veiutbyggingen har vært gjennomført klattvis uten noen helhetlig plan. Regjeringen endrer nå dette. Veiselskapet er et første skritt mot et mer moderne veinett.

Selskapet skal bygge mer helhetlig, raskere og mer kostnadseffektivt. Gjennom å opprette veiselskapet får vi full trøkk i veiutbyggingen. Slik får vi mer vei for pengene.

Høyre bidrar til at vi omsider er på rett vei i norsk samferdselspolitikk. Nå blir det vei i vellinga.

Marius Krogstad Aune
Høyres Studenter Trondheim

Innlegget ble første gang publisert i Adresseavisen 24. desember 2015

Comments

kommentarer