Nærpolitireformen gir mer synlig politi

Et politibånd. Foto: Søren Storm Hansen/CC BY 2.0

Politiet vil gjennom nærpolitireformen bli mer synlig og tilgjengelig i lokalmiljøene. Foto: Søren Storm Hansen/CC BY 2.0

Vi trenger mer synlig politi der folk trenger det – når folk trenger det. Norsk politi må endres for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Det er derfor svært gledelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har blitt enige om en nødvendig og viktig nærpolitireform.

22. juli-kommisjonen viste oss hvilke utfordringer dagens politi møter i sin hverdag. Derfor må vi endre organiseringen av politiet. Antall politidistrikter og politikontorer må reduseres for å sikre at flest mulig politibetjenter er ute der hvor folk faktisk bor og oppholder seg – og at politiet er tilgjengelig når folk trenger hjelp, ikke bare i kontortiden.

Politiet møter helt andre utfordringer i dag enn tidligere. Kriminaliteten er blitt mer organisert, kompleks og grenseløs. For å forebygge, avdekke og etterforske dagens kriminalitet er det viktig at vi gir politiet de nødvendige forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag i tråd med befolkningens forventninger. Ikke bare i dag, men også for tiden som kommer.

Det er dette endrede kriminalitetsbildet nærpolitireform skal møte, gjennom mer forebygging, mer etterforskning, mer synlig politi og bedre beredskap. Det viktigste med nærpolitireformen er å skape robuste politimiljø i hele landet. Politiet vil gjennom nærpolitireformen bli mer synlig og tilgjengelig i lokalmiljøene. Saksbehandlingstiden skal ned og oppklaringsprosenten opp. Med nærpolitireformen får Norge et politi som er godt rustet for framtiden.

Marius Krogstad Aune
2. viseformann, Høyres Studenter Trondheim

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Trønderbladet i mars 2015

Comments

kommentarer