Årsmøte 2015

600323_645760882114907_1062915222_nInnkalling til årsmøte i Høyres Studenterforening i Trondheim (HSFT)

Kjære medlem i Høyres Studenterforening i Trondheim. Du er med dette hjertelig velkommen til årsmøte.

Tid og sted:
Tid: Lørdag 7. november 2015, kl. 11.00
Sted: NTNU Gløshaugen, R4, 7010 Trondheim
Årsmøtet avsluttes med middag og fest på kvelden.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer / referent
2. Styrets beretning
3. Lov- og desisjonskomiteens beretning
4. Behandling av avsluttede og reviderte regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Lovendringsforslag
7. Valg
a. formann
b. 1. viseformann
c. 2. viseformann
d. Inntil fire styremedlemmer
e. én revisor
f. lov- og desisjonskomité på tre medlemmer og en varamann
g. valgkomité på tre medlemmer og en varamann
h. ett styremedlem til Kontstift
8. Innkomne forslag til vedtak

Vi søker et nye styremedlemmer! Styremedlemmene står for den daglige driften av foreningen, og får være med på mye moro gjennom sitt verv. Vil du være med, eller lurer du på noe?
Ta kontakt med Siri Holm Lønseth på sirilonseth@gmail.com

For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha betalt kontingenten sin.
Hvis du ikke har betalt, kan du
– betale 100 kr til vårt kontonr: 42022597161 (merk betalingen med fullt navn)

Comments

kommentarer