Vi trenger en europaminister!

Gjennom EØS-avtale har Norge innført 8000 direktiver, uten offentlig debatt. Dette gjør at europapolitikk både er innen- og utenrikspolitikk, og derfor er det viktig med mer opplysning rundt dette temaet.

Høyres Studenter Trondheim tror at en europaminister både vil gi mer påvirkning i EU og bedre arbeid med de sakene i EU som påvirker norske forhold. Dette får vi med en tettere koordinering av Norges arbeid overfor EU.
Vår tilknytning til Europa er viktig og kunnskap er makt. En Norstat-undersøkelse fra våren 2012 viser at hver tredje nordmann ikke vet hva EØS-avtalen er. Vi tror at en europaminister vil gi større kunnskap om EU som vil være veldig positivt for det norske demokratiet!

 

Les hele resolusjonen her

Comments

kommentarer