Sør-Trøndelag Høyre med høye ambisjoner for realfag på Høyres Landsmøte

Sør-Trøndelag Høyres Fylkesstyre har vedtatt en rekke endringsforslag til Høyres Stortingsvalgprogram. Foreningen har jobbet lenge med stortingsprogrammet både gjennom programgrupper, involvering av medlemmer og lokalforeninger og med en egen Henrikprogramkomite som la fram endringsforslagene for Fylkesstyret. Det har vært et stort politisk engasjement i Sør-Trøndelag Høyre gjennom hele prosessen og det er gledelig å se at så mange har tatt del i utformingen av programmet som skal bidra til seier for Høyre ved høstens valg.

Sør-Trøndelag Høyre drar på Landsmøtet med en delegasjon som skal jobbe for å få gjennomslag for en rekke politiske saker som vil gjøre Høyres programutkast enda bedre. Det er forslag som er viktig både lokalt og nasjonalt innenfor områder som skole og utdanning, kultur, helse, næring og samferdsel. Spesielt viktig for Sør-Trøndelag vil det være å få gjennomslag for en solid satsing på realfag i skolen. Behovet for realfagskompetanse er stort i Norge, og Sør-Trøndelag Høyre har et spesielt ansvar for å løfte frem en slik satsing med tanke på utdanning- og forskningsmiljøene vi har i vår region. Sør-Trøndelag Høyre foreslår at det skal etableres realfagsgymnas i alle fylker i samarbeid med utdanning- og forskningsinstitusjoner. Dette for å legge til rette for skikkelig fordypning i realfag for de med behov for det. På samme måte som at idrettstalenter får tilrettelagt et opplegg for å få utvikle sitt talent må det samme gjøres innenfor realfag. Vi ønsker at det skal etableres en teknologisk skolesekk etter modell fra den kulturelle skolesekken for å koble næringsliv og utdanningsinstitusjoner tettere på skolen, gjøre undervisningen mere praktisk ved bruk av Newtonrom, besøk på vitensentre og tilgang på nødvendig utstyr i undervisningen. Videre mener Sør-Trøndelag Høyre at elever allerede i ungdomskolen skal få velge om man vil fordype seg i praktisk eller teoretisk matematikk. Vi foreslår også å styrke de regionale Vitensentrene som et ledd i å skape tidlig interesse for realfag.

Forvaltning av vår oljeformue er en annen viktig sak for Sør-Trøndelag Høyre på Landsmøtet.  Vi har jobbet sammen med Rogaland og Hordaland Høyre og foreslått at det må utredes hvorvidt det bør investeres mere i såkalte unoterte aksjer og om forvaltningen bør skje i forvaltningsmiljø flere steder i landet. Bakgrunnen for forslagene er å øke avkastning, redusere risiko og utnytte kompetanse rundt om i landet til det beste for vår formue.

Sør-Trøndelag Høyre har også sammen med andre fylkesforeninger foreslått fire resolusjonsforslag som vi håper blir tema på Landsmøtet. Dette er innenfor skogbruk, kunnskap og forskning, justispolitikk og barnevern.

 

Henrik Kierulf
Leder Trondheim Høyre

Comments

kommentarer