The Iron Lady, may she rest in peace

I dag ble det kjent at Margaret Thatcher, tidligere statsminister i Storbritannia, er gått bort.

thatcher

I en tid da fagforeningene streiket, arbeiderne gjorde opprør og arbeidsløsheten og inflasjonen steg,  viste Margaret Thatcher seg som handlekraftig da hun ble valgt som Storbritannias første kvinnelige statsminister i 1979. Thatcher introduserte den økonomiske politikken som jeg i en engelsktime på videregående lærte at het Thatcherism (og dermed fikk et nytt forbilde), og gjennom utstrakt økonomisk liberalisering ved blant annet salg av offentlig eiendom og skattelettelser, gjorde hun det som skulle til for å få den britiske økonomien tilbake på rett kjøl. Disse reformene var kontroversielle, også i det konservative partiet der mange tok til orde for å ta en u-sving og reversere enkelte av reformene. På de konservatives landsmøte i 1980 ga hun klar beskjed til kritikerne:

«To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the ‘U-turn’, I have only one thing to say: You turn (U-turn) if you want to. The lady’s not for turning.»

Jernkvinnen banet vei i en tid der kvinner i politikken fremdeles ble plystret på i parlamentet, og da Argentina i 1982 okkuperte Falklandsøyene, sørget hun for å Storbritannias fortsatte suvererenitet over dette landområdet. Seieren i Falklandskrigen fikk henne gjenvalgt, før hun senere ble gjenvalgt på ny.

Hun vil bli husket. Ikke bare fordi hun var Storbrittanias første kvinnelige statsminister, men også fordi hun utviste en standhaftighet og en gjennomføringskraft få er forunt.

Og for det, samt det fantastiske sitatet som følger under, er hun et av mine store, politiske forbilder.

“Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character. And watch your character for it becomes your destiny. What we think, we become.”

Vi lyser fred over Margaret Thatchers minne.

Skrevet av Marthe Linnea Tronrud

Comments

kommentarer