Sider fra valg 07

Sidene fra Valget 07 er nå fjernet. For at de skal fortsatt kunne bli på siden kan du finne dem i denne posten.

studnetererer
.
Lurer du på

Hvorfor?

.

Fordi vi er en uunnværlig arbeidsressurs for byen? Fordi vi legger igjen miliarder i Trønderbyen? Fordi studentengasjement lager kulturopplevelser og tilfører byen kreativitet?
Eller bare rett og slett fordi studenter danner grunnlaget for fremtidens verdiskaping.

Høyre vil at studenter skal få mest mulig igjen for utdanningen og studietiden sin. Vi satser derfor på kunnskap, forskning og levende studentbyer. Høyre er også opptatt av å sikre våre eldre en verdig alderdom, styrke lærerne og skape trygge lokalsamfunn.

Velg i menyen til Høyre for å lese mer om Høyres Studenterforenings i Trondheims hovedsaker i valget og annen relevant info.

Litt usikker?

Her er HSFTs guide til hvordan du stemmer i kommunevalget 07.

For studenter som har meldt flytting til Trondheim.

Ordinær stemmeavgivning skjer på stemme lokaler i de respektive kommunene.
– Gå til Trondheim kommunes hjemmesider for informasjon om åpningstider og stemmelokaler.

For studenter som ikke har meldt flytting

…må man huske å forholdstemme før fredag 7. September.

Dette kan du gjøre på folkebibliotekene, Realfagsbiblioteket på Gløshaguen eller Biblioteket på Dragvoll.

Her får du utfyllende info om forhåndstemming fra kommunal og regionaldepartementet.

I siste statsbudsjett kuttet den rød-grønne regjeringen bevilgningene til høyere utdanning. For NTNU alene fører kuttene i bevilgninger til at universitetet må spare over 50 millioner kroner.

Det fører til dårligere studietilbud.

En invistering i kunnskap er en invistering i fremtiden. Vi har ikke råd til å ha et “hvileskjær” nå.

– HSFT vil kjempe for mer midler til undervisning og forskning. Vi må investere i kunnskap – fremtiden nærmer seg, så vi kan ikke hvile nå.

Høyre har som målsetning at studentene i høyeste grad skal være heltidsstudenter. Billige studenthybler er et viktig element for å oppnå en slik økonomisk uavhengighet. Dessverre er det stor mangel på studenthybler i Trondheim.

HSFT mener at

– Kommunen burde sammarbeide med studentbyene for å bygge flere bygg.

– Kommunen i arealspørsmål må ha god dialog med Sit og andre studentboligeiere.

– Kommunen skal jobbe for at andre studentbyer enn Sits skal kunne operere på like vilkår som Sit.”

Høyre mener det er grenser for politikk. Det er ikke kommunens oppgave å bestemme hva byens utdanningsinstitusjoner skal gjøre, men å legge til rette for de rette kompetansemiljøene skal nå sine målsetninger.

HSFT vil

– Sørge for at Trondheim kommune blir en aktiv medspiller til kompetansemiljøene.

– Legge til rette for at gründere i utdannings- og forsningsmiljøene får bedre muligheter for å realisere ideene sine.

– Legge til rette for at NTNU og HISTs planer omcampusutvikling kan gjennomføres

– Opprette flere bussruter mellom Gløshaugen og Dragvoll som er koordinert slik at studenter lettere kan kombinere fag og forelesninger på de to studiestedene.

Comments

kommentarer