Bruk demokratiet

voteJa. Helt riktig. Dette er enda oppfordring til at du skal bruke dine verdifulle TV-minutter til å bry deg om valgdagen. Dette er enda en tekst som prøver å lage melodramatiske eksempler på at din stemme kan bety noe.

For det er nemlig slik at dårlig politisk styring har ført til at Busstilbudet har ikke fått de retterammebetingelsene, luften rundt de store gjennomfartsårene i byen er asmatisk og kuttene på universitetet senker nivået.

Dette angår deg.

Høyre vil at studenter skal få mest mulig igjen for utdanningen og studietiden sin. Vi satser på kunnskap, forskning og levende studentbyer. Høyre skal legge til rette for et bedre kollektivtilbud og trafikkstrømmning. Vi er også opptatt av å sikre våre eldre en verdig alderdom, styrke lærerne og skape trygge lokalsamfunn. Du kan la Høyre bygge samfunnet.

Har du ikke tro på enkeltmennesket og Høyres måte å bygge et samfunn, vel da hindrer ingen deg i å stemme noe annet. Men glem ikke at demokratiet trenger din mening den 10. september.

Petter A Hansen

Styrmedlem HSFT

PS: for info om stemmelokale og mer se “valg 07” sidene i menyen til Høyre.

Comments

kommentarer