Sosialistisk uro sett fra den andre sida

Som erkerivaler av Sosialistisk Venstreparti skal Høyres Studenterforbund i Trondheim ikke mene alt for mye om indre stridigheter i det rødeste regjeringspartiet.

Jeg kan likevel ikke unnlate å glede meg over at de mer moderate kreftene i partiet, om man kan kalle noen i Sosialistisk Venstreparti for moderate, vant fram med sin nestlederkandidat på landsmøtet i helga. Det er bra for partiet (dessverre?), og ikke minst for Norge, som slipper å ha et enda rødere regjeringsparti enn i dag.

Det er med stor forundring og avsky jeg registrerer Øystein Djupedals metoder for å få det som han vil. Han kan ikke ha lært mye av Valla-saken, nemlig at man ikke truer andre fordi de ikke er samstemte med hva man selv mener. Dette bør ha gått opp for folk, selv på den sosialistiske sida. Vi håper folk merker seg slike metoder og gir Djupedal straff for både dette og en latterlig defensiv skolepolitikk ved neste valg!

Jeg skal i alle fall bidra med å gi min stemme til noen andre, slik jeg egentlig alltid har gjort…
Lars Thomas Sønningdal,

2. nestleder i HSFT

Comments

kommentarer